Specialistični izpit iz oftalmologije je opravila leta 2019. Redno se izpopolnjuje in sodeluje na slovenskih ter tujih oftalmoloških kongresih. Razvoj stroke in sodobne smernice spremlja tudi kot članica Evropskega združenja za kirurgijo sive mrene in refraktivno kirurgijo (ESCRS) ter Evropskega združenja za mrežnico (EURETINA).
Ukvarja se tudi z očesno kirurgijo, izvaja okuloplastične posege. Svoje paciente vedno obravnava strokovno, jim prisluhne, ustrezno svetuje in z empatičnim pristopom prispeva k njihovemu zaupanju ter zadovoljstvu.
Zaveda se, kako pomembna je skrb za lastno zdravje in počutje, kar je pogoj, da potem zmore zdraviti bolne in da ohranja pozitivno naravnanost. Zato se v prostem času pogosto športno udejstvuje in giba v naravnem okolju, zlasti v planinah in gorah, pa tudi v vodnem svetu in na potovanjih.