Okulistični pregled za izdajo ali podaljšanje vozniškega dovoljenja

Ta pregled je namenjen ugotoviti sposobnost za vožnjo določene kategorije vozniškega dovoljenja. Ob tem se izda Obrazec št. 6, ki se ga nato predloži zdravniku Medicine dela, prometa in športa. Pregled je samoplačniški.