Zakaj nastajajo čakalne dobe?
Število in obseg pregledov in operacij, ki nam jih vsako leto plača ZZZS je omejeno in določeno v pogodbi. Omejitev je predvsem posledica zdravstvenega planiranja, saj so tudi prihodki ZZZS omejeni. V kolikor se pojavi večji interes po naših storitvah nastanejo čakalne dobe. Čakalne dobe niso posledica omejenih kadrovskih kapacitet ampak administrativne omejitve koncesijskih storitev, zato lahko pridete kot samoplačnik na vrsto prej kot na napotnico in to pri istem zdravniku in isti ambulanti vendar izven koncesijskega ordinacijskega časa.
 • Čakalna doba za okulistični pregled zaradi očal, okulistični pregled (razen pregleda vida za očala in pregleda zaradi kontaktnih leč) s stopnjo nujnosti ”redno” je do 150 dni, ”hitro” je do 90 dni, ”zelo hitro” je do 150 dni (Opravljamo triažo napotnic, zato boste o datumu obveščeni v roku 8 dni. Predviden okvirni termin presega dopustno čakalno dobo glede na stopnjo nujnosti označeno na vaši napotnici, zato boste ob naročilu prejeli izjavo, s podpisom katere se strinjate z daljšo čakalno dobo.) in ”nujno” je do 24 ur (kadar ambulanta ordinira).
 • Predviden okvirni termin za operacijo sive mrene je januar 2025, ker smo letošnjo kvoto operacij na napotnico že izpolnili..
 • Čakalna doba za brezplačni pregled za predpis očal pri optometristu je do 7 dni.
 • Čakalne dobe veljajo za poslovalnico v Novem mestu in se lahko razlikujejo od čakalnih dob v naših ostalih poslovalnicah.
 • Telefonsko naročanje na preglede in operacije poteka ob delovnikih med 8. in 14. uro. Naročanje je možno tudi osebno, pisno ali po elektronski pošti.
 • Za naročilo lahko uporabite tudi državni portal eNaročanje https://narocanje.ezdrav.si
 • Nacionalne čakalne dobe po posameznih izvajalcih in vrstah storitev so dostopne na naslovu:
  www.cakalne-dobe.si
 • Termini za samoplačniške preglede in operacije so po dogovoru.
 • Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov je Peter Preskar (v primeru odsotnosti ga nadomeščata Andrejka Preskar in Snježana Mišić). Peter Preskar je prav tako odgovorna oseba za sprejemanje mnenj in pritožb ter obravnavo zahteve za prvo obravnavo domnevne kršitve pacientovih pravic.
 • Pritožbe in mnenja lahko naslovite ustno, pisno ali po elektronski pošti:

Očesni center Preskar
Kettejev drevored 32, Novo mesto
Telefon: 07 332 41 44 (vsak delavnik med 8. in 15. uro), okulist@preskar.si