Čakalne dobe

Zakaj nastajajo čakalne dobe?
Število in obseg pregledov in operacij, ki nam jih vsako leto plača ZZZS je omejeno in določeno v pogodbi. Omejitev je predvsem posledica zdravstvenega planiranja, saj so tudi prihodki ZZZS omejeni. V kolikor se pojavi večji interes po naših storitvah nastanejo čakalne dobe. Čakalne dobe niso posledica omejenih kadrovskih kapacitet ampak administrativne omejitve koncesijskih storitev, zato lahko pridete kot samoplačnik na vrsto prej kot na napotnico in to pri istem zdravniku in isti ambulanti vendar izven koncesijskega ordinacijskega časa.
 • Čakalna doba za operacijo sive mrene na napotnico je 45 dni, za okulistični pregled pa do 60 dni.
 • Čakalna doba za paciente z napotnico pod nujno je do 24 ur, kadar ambulanta ordinira.
 • Čakalna doba za brezplačni pregled za predpis očal pri optometristu do 7 dni.
 • Telefonsko naročanje na preglede in operacije poteka ob delovnikih med 8. in 14. uro. Naročanje je možno tudi osebno, pisno ali po elektronski pošti.
 • Za naročilo lahko uporabite tudi državni portal eNaročanje https://narocanje.ezdrav.si
 • Nacionalne čakalne dobe po posameznih izvajalcih in vrstah storitev so dostopne na naslovu:
  www.cakalne-dobe.si
 • Termini za samoplačniške preglede in operacije so po dogovoru.
 • Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov, sprejemanje mnenj in pritožb ter obravnavo zahteve za prvo obravnavo domnevne kršitve pacientovih pravic je Peter Preskar.
 • Pritožbe in mnenja lahko naslovite ustno, pisno ali po elektronski pošti:

Očesni center Preskar
Kettejev drevored 32, Novo mesto
Telefon: 07 332 41 44 (torek in petek med 8. in 14. uro), okulist@preskar.si