Očesna operacija je precizen poseg, zato je pred tem potreben natančen okulistični pregled. Najprej se s pacientom pogovorimo o njegovih težavah in pričakovanjih. Nato opravimo specifične meritve in pacientu podamo mnenje o smiselnosti in namenu posega, o najprimernejši operativni metodi, razložimo potek operacije in pričakovane rezultate. Ob tem ga seznanimo o možnostih in vrsti komplikacij.