Število in obseg pregledov in operacij, ki nam jih vsako leto plača ZZZS je omejeno in določeno v pogodbi. Omejitev je predvsem posledica zdravstvenega planiranja, saj so tudi prihodki ZZZS omejeni. V kolikor se pojavi večji interes po naših storitvah nastanejo čakalne dobe. Čakalne dobe niso posledica omejenih kadrovskih kapacitet ampak administrativne omejitve koncesijskih storitev, zato lahko pridete kot samoplačnik na vrsto prej kot na napotnico in to pri istem zdravniku in isti ambulanti, vendar izven koncesijskega ordinacijskega časa.
Za naročanje na storitve na napotnico oziroma v breme ZZZS lahko uporabite tudi državni portal eNaročanje https://narocanje.ezdrav.si
Samoplačniške preglede ali operacije vam lahko ponudimo brez čakalnih dob. Termin lahko prilagodimo vašim željam. Pri tem vam lahko pri pregledu namenimo več časa, saj nismo omejeni s časovnimi normativi.
Nekatere specialne preiskave niso v naboru ZZZS storitev in so vedno samoplačniške.
Tudi nekatere vrste pregledov in operacij so le samoplačniške. Mednje spadajo vse operacije dioptrije in vse estetske operacije.

Za samoplačniški pregled in pregled pri optometristu uporabimo vašo zdravstveno kartico samo za pridobitev vaših podatkov in za točen vpis le-teh v informacijski sistem in ne za namen obračuna pregleda v breme ZZZS. Na ta način se tudi izognemo podvajanju medicinske kartoteke. Za zgoraj omenjene preglede je torej zdravstvena kartica zaželena, ni pa nujno potrebna in lahko namesto nje predložite katerikoli drug osebni dokument.

1. Optik je prodajalec in izdelovalec očal. Je pravi naslov za vprašanja v zvezi z očalnimi stekelci, brušenjem stekelc, svetovanjem glede optičnih pripomočkov in modnih smernic. Za optika zadostuje srednješolska izobrazba. Optik ni zdravnik. Optik ni pristojen za tolmačenje zdravstvenega stanja pacientov ali postopkov uveljavljanja zdravstvenih pravic.
2. Optometrist je visokošolski kader, izobražen za predpis očal in kontaktnih lečk. Ima tudi pristojnost opravljanja očesnih meritev in preiskav. Optometrist pa nima pristojnosti predpisa zdravil ali medicinsko tehničnih pripomočkov (MTP) v breme ZZZS. Prav tako ni pristojen za izvajanje diagnostike, zdravljenja, laserskih posegov ali operacij. Tudi optometrist ni zdravnik.
3. Okulist je zdravnik z zaključeno večletno specializacijo. Okulist ima licenco za opravljanje vseh očesnih preiskav, vrši diagnostiko in zdravljenje očesnih obolenj. Lahko predpisuje očala in kontaktne lečke ter vrši laserske posege in operacije oči. Med naštetimi poklici okulist najbolje pozna zdravstveno zakonodajo.
4. Oftalmolog je isto kot okulist.
5. Ortoptist je medicinski delavec, ki se ukvarja z nekirurško obravnavo slabovidnosti (ambliopije) in škiljenja. Področje njegovega dela so očesne vaje. Ortoptist ni zdravnik.
6. Okularist je izdelovalec očesnih protez.
Za predpis medicinsko tehničnih pripomočkov so pristojni zdravniki okulisti. V primeru, da se okulist odloči za izdajo Naročilnice za pripomoček za vid se lahko koristi pri kateremkoli optiku, ki je pogodbeni partner ZZZS. Več informacij o tem pridobite na strani ZZZS in ZPS.

Očala ZPS.pdf